Lättare att fakturera

Januari 2020 Vi inför några nyheter för att underlätta faktureringen. Ett nytt kryss som visar att projektet är delvis fakturerat under perioden. Muspekaren över projektnamnet visar beloppet som är ofakturerat. Klickar man på projektet ser man nu även en sammanställning av tid, kostnader och fakturerat i projektet under hela dess livstid.

Skyddade rapporter

December 2019 När man har många medarbetare och många projekt kan man vilja begränsa åtkomsten till vissa projekts rapporter. Nu finns det nya inställningar för det. Det övre krysset gör att projektadmin ser rapporter för ett begränsat antal projekt (på samma vis som gruppledare). Och skyddade projekt ser bara de som är administratörer.

Alltid Single Sign-On

Det har blivit allt mer populärt med inloggning genom Single-Sign-On via företagets Microsoft eller Google-konto. Det finns ju fördelar med det; man har sin e-postadress som inloggningsnamn och behöver inte komma ihåg flera lösenord. Väljer man att logga in mot Google eller Microsoft kan man också få tvåstegsautenticering vilket ökar säkerheten ett snäpp. Nu finns det en möjlighet att i Tic-Tac tillåta endast SSO-inloggning. Märk att det då gäller även mobilappen. Undantaget är super-admin som alltid kan logga in på vanligt sätt med lösenord.