Alltid Single Sign-On

Det har blivit allt mer populärt med inloggning genom Single-Sign-On via företagets Microsoft eller Google-konto. Det finns ju fördelar med det; man har sin e-postadress som inloggningsnamn och behöver inte komma ihåg flera lösenord.

Väljer man att logga in mot Google eller Microsoft kan man också få tvåstegsautenticering vilket ökar säkerheten ett snäpp. Nu finns det en möjlighet att i Tic-Tac tillåta endast SSO-inloggning. Märk att det då gäller även mobilappen. Undantaget är super-admin som alltid kan logga in på vanligt sätt med lösenord.

Lämna ett svar