Nu kan du skicka e-faktura från Tic-Tac

Maj 2020 En e-faktura är ett elektroniskt dokument som överförs från en dator till en annan med ett standardiserat protokoll (det är alltså inte samma sak som en PDF-faktura man mailar)Stora företag, myndigheter och kommuner går mer och mer över till att endast ta emot e-fakturor.Vi har ett samarbete med InExchange (inexchange.se) som är en av Nordens största distributörer av e-fakturor. InExchange är en godkänd accesspunkt i PEPPOL, det Europeiska nätverket för e-handel och elektroniska inköp. Sedan den 1 november 2018 är Sveriges samtliga statliga myndigheter anslutna till PEPPOL.

Lättare att fakturera

Januari 2020 Vi inför några nyheter för att underlätta faktureringen. Ett nytt kryss som visar att projektet är delvis fakturerat under perioden. Muspekaren över projektnamnet visar beloppet som är ofakturerat. Klickar man på projektet ser man nu även en sammanställning av tid, kostnader och fakturerat i projektet under hela dess livstid.

Skyddade rapporter

December 2019 När man har många medarbetare och många projekt kan man vilja begränsa åtkomsten till vissa projekts rapporter. Nu finns det nya inställningar för det. Det övre krysset gör att projektadmin ser rapporter för ett begränsat antal projekt (på samma vis som gruppledare). Och skyddade projekt ser bara de som är administratörer.

Alltid Single Sign-On

Det har blivit allt mer populärt med inloggning genom Single-Sign-On via företagets Microsoft eller Google-konto. Det finns ju fördelar med det; man har sin e-postadress som inloggningsnamn och behöver inte komma ihåg flera lösenord. Väljer man att logga in mot Google eller Microsoft kan man också få tvåstegsautenticering vilket ökar säkerheten ett snäpp. Nu finns det en möjlighet att i Tic-Tac tillåta endast SSO-inloggning. Märk att det då gäller även mobilappen. Undantaget är super-admin som alltid kan logga in på vanligt sätt med lösenord.

Så går affärerna – se trenden

Nu kan du se trenden i tidplanen, hur beläggning och inkomster utvecklas månaderna framöver. Så se till att planera in projekten och delegera aktiviterna till dina medarbetare. Och kanske får du motivation att få in fler projekt för att hålla beläggniningen i topp. Nu finns också möjlighet att göra ett urval av projekt och medarbetare i samtliga flikar i tidplanen.

Tic-Tac User group

Är ett nytt forum för att sprida information till våra användare om nyheter i Tic-Tac. Här kan man också kommentera inlägg, lämna önskemål och kommunicera med andra användare. Tic-Tac User Group finns på LinkedIn och är öppet för dig som är Tic-Tac-administratör på ditt företag. GDPR Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. I vår policy för användarintegritet och säkerhet (se fliken Frågor & Svar) beskriver vi hur användarnas indentitet och data hanteras och de höga säkerhetskrav som gäller för vår drift. Enligt GDPR:s definitioner är vi personuppgiftsbiträde för våra användare. Kontakta oss om du önskar teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss.

Notifieringar

Oktober 2019 Vi sänder nu ut notifieringar när ett ärende eller en tidplan skapas åt dig. Är du administratör får du även en notifiering om ett projekt skapas eller uppdateras. Notifieringar, eller aviseringar som de också kallas, dyker upp som små meddelanderutor på sidan av arbetsytan på din PC eller Mac. Tanken är att du ska se om något händer i ditt konto – även om du just nu har en annan sida uppe. Vill du inte se notfieringar kan du givetvis stänga av dem i webbläsaren. Mer plats Det finns nu mer plats plats för kvitton och dokument. Nu förfogar varje företag över 10 gigabyte utrymme. Tio gånger mer än förut! Det behövs, för allt fler sparar bilder av kvitton för sina utlägg i Tic-Tac. Nu komprimeras dessutom foton på kvitton från mobilappen – för att ta mindre plats och gå snabbare att visa.