Budget Forecast – en ny rapport för intäktsprognos

Maj 2022

Om du anger en budget för dina projekt med start- och stoppdatum för dina aktiviteter, kan du se en prognos för din intäkter framöver. Där ser du också också hur mycker arbetstid dina projekt belägger framåt.