Notifieringar

Oktober 2019 Vi sänder nu ut notifieringar när ett ärende eller en tidplan skapas åt dig. Är du administratör får du även en notifiering om ett projekt skapas eller uppdateras. Notifieringar, eller aviseringar som de också kallas, dyker upp som små meddelanderutor på sidan av arbetsytan på din PC eller Mac. Tanken är att du ska se om något händer i ditt konto – även om du just nu har en annan sida uppe. Vill du inte se notfieringar kan du givetvis stänga av dem i webbläsaren. Mer plats Det finns nu mer plats plats för kvitton och dokument. Nu förfogar varje företag över 10 gigabyte utrymme. Tio gånger mer än förut! Det behövs, för allt fler sparar bilder av kvitton för sina utlägg i Tic-Tac. Nu komprimeras dessutom foton på kvitton från mobilappen – för att ta mindre plats och gå snabbare att visa.

Värdet av tiden

Nu visas på projektsidan i Rapport & Faktura en mer detaljerad sammanställning av projekten med värdet av tiden och även beloppet av annat än tid. Det finns nu flaggor som visar om projektet är nyskapat under månaden och om det är inaktiverat. Rapporten Projektöversikt visar nu även budgeten och man kan välja hur många kolumner man vill se.