Lättare att fakturera

Januari 2020

Vi inför några nyheter för att underlätta faktureringen.

Ett nytt kryss som visar att projektet är delvis fakturerat under perioden. Muspekaren över projektnamnet visar beloppet som är ofakturerat.

Klickar man på projektet ser man nu även en sammanställning av tid, kostnader och fakturerat i projektet under hela dess livstid.

Lämna ett svar