Notifieringar

Oktober 2019

Vi sänder nu ut notifieringar när ett ärende eller en tidplan skapas åt dig. Är du administratör får du även en notifiering om ett projekt skapas eller uppdateras. Notifieringar, eller aviseringar som de också kallas, dyker upp som små meddelanderutor på sidan av arbetsytan på din PC eller Mac. Tanken är att du ska se om något händer i ditt konto – även om du just nu har en annan sida uppe. Vill du inte se notfieringar kan du givetvis stänga av dem i webbläsaren.

Notifieringar i Tic-Tac Mobile

Mer plats

Det finns nu mer plats plats för kvitton och dokument. Nu förfogar varje företag över 10 gigabyte utrymme. Tio gånger mer än förut! Det behövs, för allt fler sparar bilder av kvitton för sina utlägg i Tic-Tac. Nu komprimeras dessutom foton på kvitton från mobilappen – för att ta mindre plats och gå snabbare att visa.

Tags :

Lämna ett svar