Nu kan du skicka e-faktura från Tic-Tac

Maj 2020

  • En e-faktura är ett elektroniskt dokument som överförs från en dator till en annan med ett standardiserat protokoll (det är alltså inte samma sak som en PDF-faktura man mailar)
  • Stora företag, myndigheter och kommuner går mer och mer över till att endast ta emot e-fakturor.
  • Vi har ett samarbete med InExchange (inexchange.se) som är en av Nordens största distributörer av e-fakturor. InExchange är en godkänd accesspunkt i PEPPOL, det Europeiska nätverket för e-handel och elektroniska inköp. Sedan den 1 november 2018 är Sveriges samtliga statliga myndigheter anslutna till PEPPOL.