Tidplan

I Tidplanen delegerar du arbetsuppgifter till dina medarbetare. På så vis får alla klarhet i vilka aktiviteter de har framför sig och du får en överblick över beläggningen.

För projektledaren är det en möjlighet att boka in nyckelresurser när de behövs.

Ser du på beläggningen får du också ett värde på det planerade arbetet baserat på de verkliga timpriserna. Och du kan se debiterbarheten för varje medarbetare.

Du kan följa beläggningen för enskilda medarbetare, såväl som arbetsgrupper och företaget i sin helhet.

De aktiviteter som är inplanerade dyker upp i tidinmatningsvyn för den medarbetare det gäller. Och du ser också på startsidan hur många timmar du är planerad på en aktivitet under veckan.

I den avancerad tidplanen i Tic-Tac Mobile ser beläggningen grafiskt

I den enkla tidplanen fyller du i timmar som i ett kalkylblad. Det är ett snabbt sätt att arbeta om man är van att tänka i arbetstimmar per vecka.

Prova Tic-Tac i 30 dagar

    Du får dina inloggningsuppgifter med e-post idag och kommer igång direkt.

    * Dina kontaktuppgifter används endast för att besvara din förfrågan.