Tidrapportering

Tic-Tac Mobile är ett verktyg för tidrapportering och projektredovisning som ger dig överblick och kontroll över dina projekt.

Tic-Tac är så enkelt att använda att dina medarbetare snabbt kommer igång att tidrapportera varje dag.

Och du följer upp dina projekt i realtid för att se om de följer budget och tidplan.

Tic-Tac Mobile hjälper dig att

  • tidrapportera enkelt och smidigt
  • rapportera utlägg, milersättning, traktamenten
  • göra en budget och tidplan för projektet
  • följa upp, analysera och fakturera
  • få koll på flextid, frånvaro och beläggning
Tic-Tac Mobile. Med dator, padda eller app

Du använder Tic-Tac i webbläsaren eller i vår mobilapp som finns att ladda ner på Google Play och App Store.

Den enklaste tidredovisning du skådat

Med Tic-Tac är det enkelt och tillfredställande att skriva tid. Det är viktigt – för annars blir det inte gjort.

Använd tiduret eller fyll i tid per aktivitet. Kommentera varje tidrad för bättre uppföljning.

Men också ett helt affärssystem

Även om det är förbluffande enkelt att komma igång med tidrapporteringen, är Tic-Tac också – när du behöver det, så mycket mer. Här finns möjligheter att planera, budgetera, samarbeta och fakturera – ett helt affärssystem.

Som projektledare sätter du upp en budget och gör en tidplan där du delegerar arbetet för dina medarbetare.

Utlägg, milersättning och traktamente

Utlägg lägger du enklast in i vår mobilapp där du samtidigt tar en bild av kvittot och kopplar till utlägget. Tic-Tac räknar ut det skattefria beloppet för traktamentet när du anger datum och destination.

Även material och underleverantörsfakturor kan du mata in för projektet.

Gör en budget, tidplanera, fakturera

Du sammanställer enkelt tidrapporter per medarbetare, projekt och aktiviteter. Om det är ett debiterbart projekt skapar du en faktura. Du beräknar beläggning och jämför med budget och tidplan.

Vi har också lagt till ett par funktioner som underlättar vardagen i projektet.
Du kan skriva löpande dokumentation och ladda upp dokument som du delar med dina projektmedlemmar.

Och du kan skapa ärenden för uppföljning som du prioriterar och delegerar.

Tidrapportera med webbläsare eller mobilapp

Prova Tic-Tac i 30 dagar

Ett bra sätt att komma igång är att utnyttja vårt erbjudande och prova Tic-Tac fritt under en månad.

Du har samma funktionalitet som vid ett abonnemang och kan i lugn och ro testa Tic-Tac tillsammans med dina medarbetare. Vi hjälper er gärna att komma igång genom att genomföra en demonstration vid ett besök hos er eller ett webbmöte.

Snart kommer du märka att vår enkla men effektiva tidrapportering ger dig en helt ny koll på tillvaron.

    Du får dina inloggningsuppgifter med e-post idag och kommer igång direkt.

    * Dina kontaktuppgifter används endast för att besvara din förfrågan.