Användarvänlig tidrapportering

 • Tidrapportera i dator, mobil eller surfplatta
 • Skriv en anteckning till varje rad
 • Mät ditt arbetspass med tiduret
 • Redovisa utlägg, milersättning och traktamente

Överskådlig projektplanering

 • Projekt med underaktiviteter
 • Planera och delegera aktiviteter i tiden
 • Projektbudget med uppföljning

Rapporterna du behöver

 • Överblicka tid, kostnader, debitering
 • Fakturera med den uppställning du önskar
 • Följ upp projektbudget, flextid och debiterbarhet
 • Exportera underlag till ekonomi- och lönesystem

Den enklaste tidrapportering du skådat.

Med Tic-Tac är det enkelt och tillfreställande att skriva tid.
Det är viktigt - för annars blir det inte gjort.

Använd mobilappen, eller logga in på dator eller surfplatta. Klicka på tiduret eller fyll i tid per aktivitet. Kommentera varje tidrad för uppföljning.

Tic-Tac är så enkelt att använda att dina medarbetare snabbt kommer igång att tidrapportera varje dag.

Och du följer upp dina projekt i realtid för att se om de följer budget och tidplan.

Lika enkelt skriver du in utlägg, milersättning och traktamenten.

Mer om tidrapportering
Tic-Tac Mobile. Den enklaste tidrapportering du skådat
Tic-Tac Mobile. Planera och delegera projekt

Planera projektet och delegera jobbet.

För varje projekt du skapar i Tic-Tac kan du ange en budget, i tid och pengar.

Budgeten kan omfatta hela projektets livstid eller vara en månads- eller årsbudget.

I Tidplanen delegerar du arbetsuppgifter till dina medarbetare.

På så vis får alla klarhet i vilka aktiviteter de har framför sig och du får en överblick över beläggningen.

För projektledaren är det en möjlighet att boka in nyckelresurser när de behövs.
Ser du på beläggningen får du också ett värde på det planerade arbetet baserat på de verkliga timpriserna. Och du kan se debiterbarheten för varje medarbetare.

Med Tic-Tac får du en daglig överblick över hur verksamheten går.

Mer om projektplanering

Men också ett helt affärssystem.

Även om det är förbluffande enkelt att komma igång med tidrapporteringen, är Tic-Tac också, när du behöver det, så mycket mer.

Att enkelt kunna fakturera upparbetad tid är A och O i ett tjänsteföretag.

I Tic-Tac gör du en faktura per kund eller per projekt. Fast pris eller samlade tider och kostnader. Du skriver ut fakturan, mejlar den som PDF eller sänder den vidare till ditt ekonomisystem.
Du kan även skicka din faktura digitalt, som e-faktura, direkt från Tic-Tac.

Mer om att analysera och fakturera

Det finns även en ärendehantering. Ett ärende kan till exempel vara att en kund vänder sig till dig med en förfrågan. Du följa ärendets väg i din organisation tills det är avslutat. Du kan sätta prioritet och status på ärendet, tilldela det ett projekt, och delegera ärendet till en medarbetare.

Tic-Tac Mobile. Överblicka dina projekt

Abonnera på Tic-Tac

Endast 90 kronor per person och månad. Begär en offert om ni är många.
Att abonnera är som en tidningsprenumeration. Var tredje månad får ni en abonnemangsavi.
Det är ingen bindningstid. Och ingen startavgift.