Användarvänlig tidrapportering

 • Tidrapportera i dator, mobil eller surfplatta
 • Skriv en anteckning till varje rad
 • Mät ditt arbetspass med tiduret
 • Redovisa utlägg, milersättning och traktamente

Överskådlig projektplanering

 • Projekt med underaktiviteter
 • Planera och delegera aktiviteter i tiden
 • Projektbudget med uppföljning

Rapporterna du behöver

 • Överblicka tid, kostnader, debitering
 • Fakturera med den uppställning du önskar
 • Följ upp projektbudget, flextid och debiterbarhet
 • Exportera underlag till ekonomi- och lönesystem

Den enklaste tidrapportering du skådat.

Med Tic-Tac är det enkelt och tillfreställande att skriva tid.
Det är viktigt - för annars blir det inte gjort.

Använd mobilappen, eller logga in på dator eller surfplatta. Klicka på tiduret eller fyll i tid per aktivitet. Kommentera varje tidrad för uppföljning.

Tic-Tac är så enkelt att använda att dina medarbetare snabbt kommer igång att tidrapportera varje dag.

Och du följer upp dina projekt i realtid för att se om de följer budget och tidplan.

Lika enkelt skriver du in utlägg, milersättning och traktamenten.

Mer om tidrapportering
Tic-Tac Mobile. Den enklaste tidrapportering du skådat
Tic-Tac Mobile. Planera och delegera projekt

Planera projektet och delegera jobbet.

För varje projekt du skapar i Tic-Tac kan du ange en budget, i tid och pengar.

Budgeten kan omfatta hela projektets livstid eller vara en månads- eller årsbudget.

I Tidplanen delegerar du arbetsuppgifter till dina medarbetare.

På så vis får alla klarhet i vilka aktiviteter de har framför sig och du får en överblick över beläggningen.

För projektledaren är det en möjlighet att boka in nyckelresurser när de behövs.
Ser du på beläggningen får du också ett värde på det planerade arbetet baserat på de verkliga timpriserna. Och du kan se debiterbarheten för varje medarbetare.

Med Tic-Tac får du en daglig överblick över hur verksamheten går.

Mer om projektplanering

Men också ett helt affärssystem.

Även om det är förbluffande enkelt att komma igång med tidrapporteringen, är Tic-Tac också, när du behöver det, så mycket mer.

Att enkelt kunna fakturera upparbetad tid är A och O i ett tjänsteföretag.

I Tic-Tac gör du en faktura per kund eller per projekt. Fast pris eller samlade tider och kostnader. Du skriver ut fakturan, mejlar den som PDF eller sänder den vidare till ditt ekonomisystem.
Du kan även skicka din faktura digitalt, som e-faktura, direkt från Tic-Tac.

Mer om att analysera och fakturera

Det finns även en ärendehantering. Ett ärende kan till exempel vara att en kund vänder sig till dig med en förfrågan. Du följa ärendets väg i din organisation tills det är avslutat. Du kan sätta prioritet och status på ärendet, tilldela det ett projekt, och delegera ärendet till en medarbetare.

Tic-Tac Mobile. Överblicka dina projekt


Frågor & Svar

Det är motiverad fråga. Här listar vi ett antal skäl. Du kommer säkert att tänka på flera.

 • Tidrapportering är ett bra sätt att hålla koll på hur man använder sin arbetstid och vad man får ut av den
 • Tidrapportering kan hjälpa till att förbättra ens effektivitet, produktivitet och kvalitet i arbetet
 • Tidrapportering kan också underlätta kommunikationen och samarbetet med kollegor, chefer och kunder
 • Tidrapportering kan bidra till att skapa en tydligare bild av ens kompetens, utveckling och måluppfyllelse
 • Tidrapportering kan vara ett verktyg för att upptäcka och förebygga stress, utbrändhet och arbetsrelaterade problem.

Tidrapportering är ett sätt att mäta och följa upp hur mycket tid som läggs på olika arbetsuppgifter. Det kan ha flera fördelar, som att öka effektiviteten, förbättra kvaliteten och underlätta fakturering. Men det finns också utmaningar med att införa tidrapportering, till exempel:

 • Motstånd från medarbetare som kan uppleva det som kontroll eller byråkrati
 • Svårigheter att hitta ett lämpligt system eller verktyg som passar verksamhetens behov
 • Tidskrävande att registrera och rapportera tiden på ett korrekt och konsekvent sätt
 • Risk för felaktig eller ofullständig data som kan leda till missförstånd eller konflikter

Det är sant att "tidrapportering" inte är ett lika positivt laddat ord som "semester" eller "kick-off".
Men faktum är att ofta uppskattar medarbetarna att skriva upp vad man gör varje dag.

Det blir en tillfredsställelse att kunna följa upp vad man utfört den sista tiden. Notera det som gått bra och svårigheter man stött på. Det blir ett slags egen arbetsdagbok.

Och så får man själv koll på hur mycket tid man arbetat - totalt och med specifika aktiviteter.

Därför är det så viktigt att etablera vanan att tidrapportera varje dag. Vi försöker underlätta genom att göra Tic-Tac så lättanvänt som möjligt.
Med mobilappen kan man tidrapportera på väg hem i bussen.

Ett tidrapporteringssystem är ett verktyg som hjälper organisationer att hålla koll på hur mycket tid som läggs på olika arbetsuppgifter, projekt och kunder. Det finns många fördelar med att använda ett tidrapporteringssystem, men vilka funktioner behöver man egentligen?

Här är några exempel på viktiga funktioner för ett bra tidrapporteringssystem:

 • Enkel och användarvänlig registrering av tid. Det ska vara smidigt och lättförståeligt för de anställda att rapportera sina arbetade timmar, antingen via en app, en webbläsare eller ett annat gränssnitt.
 • Möjlighet att skapa och administrera konton för tid och nyckeldata. Det ska gå att definiera olika typer av konton för att kunna följa upp tid och kostnader utifrån olika variabler, till exempel projekt, kunder, aktiviteter eller interna enheter.
 • Automatisk generering av fakturerings- och löneunderlag. Tidrapporteringssystemet ska kunna leverera ett korrekt och komplett underlag till de system som sköter fakturering och löneutbetalning, inklusive övertid samt utlägg- och reseräkningar.
 • Stöd för uppföljning och analys. Tidrapporteringssystemet ska innehålla stöd för att kunna utvärdera och optimera projekt och lönsamhet. Det ska också finnas möjlighet att integrera systemet med andra analysverktyg, till exempel Power BI, för att kunna skapa skräddarsydda rapporter och visualisera data.
 • Stöd för schemaläggning och resursallokering. Tidrapporteringssystemet ska stödja planering av verksamheten genom att möjliggöra framåtblickande schemaläggning och allokering av resurser. Det ska också finnas en koppling mellan schemaläggningen och tidrapporteringen för att effektivisera administrationen och inmatningen av tid.

Genom att välja ett system som har de funktioner som passar ens verksamhet bäst kan man spara både tid och pengar samt öka kontrollen och kvaliteten i sitt arbete.

 • Tidrapportera i dator, mobil eller surfplatta
 • Skriva en anteckning till varje tidpost
 • Mäta ditt arbetspass med tiduret
 • Redovisa utlägg, milersättning och traktamente
 • Skapa projekt med underaktiviteter
 • Planera och delegera aktiviteter i tiden
 • Ange en projektbudget med uppföljning
 • Få rapporter om tid, kostnader, debitering, flextid och debiterbarhet
 • Fakturera med den uppställning du önskar
 • Exportera underlag till ekonomi- och lönesystem

Tic-Tac Mobile är till för företag som behöver överblick över tid och kostnader i sina projekt.

Skälen är ofta flera. Man kan vilja debitera sina kunder, se till att projektet håller sig enligt plan, bli bättre på att uppskatta tidåtgången eller rent av allmänt vilja se var tiden går åt i företaget.

Vi har kunder främst inom Sverige men också i Norge och Danmark, Tyskland, England och Spanien. Allt från soloföretagare till större företag med flera hundra anställda.

Bland våra kunder finns:

 • IT-konsulter
 • Teknikkonsulter
 • Webb- och mediebyråer
 • Produktföretag
 • Arkitekter
 • Advokater
 • Hantverkare

Ja, titta på sidan Våra kunder säger.

Om du vill ha en referens i just din bransch, kontakta oss gärna.

Ja, du kan med en knapptryckning föra över fakturaunderlag till verktyg som Fortnox och Visma eEkonomi. För fakturering, bokföring och reskontra. Du kan även hämta levarantörsfakturor från dessa system.

Du kan exportera löneunderlag till de flesta av marknadens löneprogram.

Läs mer om integrationer.

Ja, du börjar mycket enkelt med tidrapporteringen. Kommer igång att fakturera. Med tiden utökar du användningen med projektbudget och tidplanering.

Följer upp projektets lösa trådar med ärendehanteringen.

Avancerade användare integrerar med andra system och läser data via vårt API för att göra egna rapporter.

Alla funktioner följer med från början. Men som på smörgåsbordet, så plockar du först de bitar som lockar mest.

Endast du själv kommer åt din information. Du identifierar dig med ditt användar-id och lösenord.

All kommunikation mellan din webbläsare och vår server är krypterad.

Våra servrar är placerade i två speglade datorhallar i Stockholm. De uppfyller stränga säkerhetskrav vad gäller brandskydd, intrång och reservkraft.

Plattformen säkerhetskopieras och övervakas dygnet runt

Vi följer GDPR och tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med de kunder som önskar.

Tic-Tac kostar 90 kronor per person och månad. Begär en offert om ni är många.

Att abonnera på tjänsten är likt en tidningsprenumeration. Var tredje månad får ni en abonnemangsavi. Ni väljer då om ni vill fortsätta.

Det är ingen bidningstid. Och ingen startavgift.

Mycket gärna! Tag kontakt med oss så hittar vi en tid som passar dig.

Vi delar skärm och vi visar dig hur det fungerar och besvarar dina frågor. Det brukar ta circa 45 minuter. Verkar det intressant så fortsätter du med ett kostnadsfritt provkonto så att du kan utvärdera Tic-Tac på egen hand i lugn och ro.

Klicka på Prova i 30 dagar. Du får ett kostnadsfritt provkonto under en månad. Du lägger in dina medarbetare och ett par projekt som är viktiga för dig. Ni provar tillsammans i företaget och tar fram en projektstruktur som speglar er verklighet bäst.

Bland rapporter och vyer finner du snart de som är väsentliga för dig.

Bäst är ofta att börja enkelt och gradvis ta till sig den funktionalitet som finns.

Under provperioden kommer vi att uppmuntra dig att ta en webbdemo med oss. Då delar vi skärm och vi visar och svarar på frågor.

Jo, är det någon USP vi har så är det nog lättanvändheten (USP, förkortning för engelska "Unique Selling Point").

Vi visste inte bättre än att göra det enkelt. Vi gjorde det ju för eget bruk. Se mer i Om oss.

Vår devis är att "ingen läser manualer på Internet". Det måste vara så intuitivt att man kommer igång på egen hand.

Vi har fri support, kontorstid. Fråga gärna så att du kommer igång på bästa sätt.

Ring på 08-660 08 70 eller maila på support@tictacmobile.com

Vi besvarar alla supportärenden samma dag.

Ja, vi har en online användarhandledning, se här (egen sida)

Vi uppdaterar den fortlöpande.

Ja, du och dina kollegor kan individuellt välja vilket språk ni vill använda. För närvarande har vi sju språk.

Ja, om du har din e-post hos Google eller har ett Appe-id eller är Microsoft 365-användare, kan du logga in med SSO i Tic-Tac via dessa tjänster.

Abonnera på Tic-Tac

Endast 90 kronor per person och månad. Begär en offert om ni är många.
Att abonnera är som en tidningsprenumeration. Var tredje månad får ni en abonnemangsavi.
Det är ingen bindningstid. Och ingen startavgift.