Integrera med andra system

Koppla till ekonomi- och lönesystem

När Tic-Tac Mobile hanterar dina projekt, medarbetare och arbetstimmar blir det en viktig länk i ditt företags ekosystem.

Vi vill underlätta så att du kan föra över information till andra verktyg som löneprogram, ekonomisystem och andra applikationer.

Vi har integration med följande ekonomisystem:


Vi exporterar löneunderlag till:

  • Crona lön
  • Visma Lön
  • Hogia Lön och Hogia Lön Plus
  • Fortnox Lön
  • Kontek Lön
  • Flex Lön

Accountec byråportal

Accountec tillhandahåller en portal för redovisningsbyråer. Vi har en integration.


Hämta data från vårt API

Vi har ett API, med vilket, om du har programmeringskunskaper, kan söka och hämta data från ditt konto i Tic-Tac. Det gör att du kan göra en integration med en egen applikation.


Single Sign-ON och synkronisera med Active Directory

För att minimera lösenordshanteringen stödjer Tic-Tac Single Sign-On mot Google och Microsoft.

Det betyder att om du har företagets e-post hos någon av dem, har du också automatisk inloggning i Tic-Tac.

Har ditt företag många medarbetare och ni använder ett Active Directory kan ni hantera användare i Tic-Tac den vägen. Vi stödjer protokollet SCIM.