Integrera med andra system

Koppla till ekonomi- och lönesystem

När Tic-Tac Mobile hanterar dina projekt, medarbetare och arbetstimmar blir det en viktig länk i ditt företags ekosystem.

Vi vill underlätta så att du kan föra över information till andra verktyg som löneprogram, ekonomisystem och andra applikationer.

Vi har integration med följande ekonomisystem:

Vi exporterar löneunderlag till:

  • Crona lön
  • Visma Lön
  • Hogia Lön och Hogia Lön Plus
  • Fortnox Lön
  • Kontek Lön

Hämta data från vårt API

Vi har ett API, med vilket, om du har programmeringskunskaper, kan söka och hämta data från ditt konto i Tic-Tac. Det gör att du kan göra en integration med en egen applikation.

Single Sign-ON och synkronisera med Active Directory

För att minimera lösenordshanteringen stödjer Tic-Tac Single Sign-On mot Google och Microsoft.

Det betyder att om du har företagets e-post hos någon av dem, har du också automatisk inloggning i Tic-Tac.

Har ditt företag många medarbetare och ni använder ett Active Directory kan ni hantera användare i Tic-Tac den vägen. Vi stödjer protokollet SCIM.