Integritet och GDPR

Hur säkert hanteras min information?

Endast du själv kommer åt din information. Du identifierar dig med ditt användar-id och lösenord.

All kommunikation mellan din webbläsare och vår server är krypterad.

Våra servrar är placerade i två separata datorhallar hos Complior AB i Stockholm. De uppfyller stränga säkerhetskrav vad gäller brandskydd, intrång och reservkraft.

Tic-Tac Mobiles policy för abonnemang på tjänsten samt skydd av din användarintegritet och dina uppgifter.
 • §1. Endast du själv kommer åt den information du sparar i systemet. Åtkomsten är skyddad av det användar-ID du väljer samt ditt lösenord.
 • §2. Ditt namn och din e-postadress kan komma att användas av oss i det fall vi behöver nå dig i ett ärende som rör ditt användande av tjänsten.
 • §3. I inget fall kommer den information du sparar, eller information om ditt användande av tjänsten, att lämnas ut till tredje part.
 • §4. Den databas i vilken din information sparas är strikt behörighetsskyddad i flera nivåer. Servern är förvarad i ett låst utrymme i en datorhall som uppfyller stränga krav vad gäller inbrottsskydd, skydd mot elektroniskt intrång, brandsäkerhet och avbrottsfri elkraft. Backup tas kontinuerligt på databasen och kopiorna förvaras i annat låst utrymme.
 • §5. Att våra användares information hanteras säkert är vår högsta prioritet. Men även om alla försiktighetsmått iakttas finns emellertid aldrig ett hundraprocentigt skydd mot tekniska haverier eller avsiktlig skadegörelse. Tic-Tac Mobile AB, som driver tjänsten, iklär sig inget ekonomiskt ansvar, utöver abonnemangsavgiften för aktuell tremånadersperiod, för eventuell förlust av data eller konsekvenser därav.
 • §6. Tic-Tac Mobile är en betaltjänst med en kostnadsfri provmånad för nya användare. Ett abonnemang förnyas kvartalsvis genom förskottsinbetalning av den aviserade avgiften. Om du väljer att inte förnya ditt abonnemang stängs det av automatiskt efter förfallodatum. Din information ligger kvar i systemet i minst tre månader för det fall du vill återuppta abonnemanget. På din begäran raderar vi din information direkt vid avslutning av abonnemanget.
Dataskyddsförordningen, GDPR
EU:s dataskyddsförordning är ett direktiv, på engelska General Data Protection Regulation (GDPR).

Nedan anges hur din kundrelation till Tic-Tac Mobile är i överenstämmelse med GDPR.

Som kund till Tic-Tac och personuppgiftsansvarig:

 • förfogar du helt över din information i systemet
 • ansvarar du för hur ditt företag använder tjänsten och det urval av information du sparar i systemet.

Tic-Tac Mobile, i rollen som personuppgiftsbiträde:

 • ansvarar för tjänstens säkerhet och dataintegritet.
 • raderar på begäran din företagsinformation
 • tillhandahåller på begäran maskinläsbar fil med din information för export till annat system

Tic-Tac Mobile, i rollen som personuppgiftsansvarig:

 • garanterar att informationen om ditt företag som kund hos oss inte används för marknadsföring, profilering eller annat kommersiellt syfte