Analysera & fakturera

Sammanställ, analysera, fakturera

Du sammanställer enkelt rapporter per medarbetare, projekt och aktiviteter. Beräknar beläggning och återkopplar mot budget och tidplan. Du får både överblick och information på detaljnivå.

Tic-Tac Mobile. Sammanställ rapporter per medarbetare, projekt och aktiviteter
Är ett debiterbart projekt skapar du en faktura.

Du kan sända den som e-faktura direkt ur Tic-Tac. Eller maila den som PDF. Du kan alternativt föra över dina fakturor som underlag till ditt ekonomissystem.

Tic-Tac Mobile. Fakturor i reskontra

Hur har projektet gått?

Du vill se hur mycket tid som spenderats. Vilka medarbetare som har deltagit. Eventuella utlägg och kostnader. Se vad som hittils är fakturerat och vad som återstår att fakturera. Följer projektet budget och tidplan?

Tic-Tac Mobile. Hur har projektet gått?

Budget

Budgetrapporterna visar projektets utsträckning i tid och hur mycket tid som förbrukats. Du kan också följa upp kostnader och försäljning och se totalen i pengar.

Tic-Tac Mobile. Jämföra med projektbudget
Tic-Tac Mobile. Debiterbarhet och beläggning

Debiterbarhet och beläggning

Beläggningen är viktig när du arbetar som konsult. Här skiljer man ut arbetstid, frånvaro och ledighet.

Debiterbarheten är förhållandet mellan förväntad arbetstid och den rapporterade tiden.

Abonnera på Tic-Tac

Endast 90 kronor per person och månad. Begär en offert om ni är många.
Att abonnera är som en tidningsprenumeration. Var tredje månad får ni en abonnemangsavi.
Det är ingen bindningstid. Och ingen startavgift.